44 Replies to “Cùng KST Xăm Mông JEEP 1967 4×4 – Một Đam Mê”

  1. Xe của mỹ ngụy chất thật con này mà mai việt nam mà thắng thái lan thì đi bão sướng lắm a ạ🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *