0 Replies to “Cực lầy: Vẽ lại crush trong mơ cho Giang, Cuội, Thư”

  1. Một khi tay nghề anh áo đen là vẽ Wacom thì vẽ trên đâu cũng đẹp hớt 🙁 “chuyên gia cmnr”:’(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *