CON TRAI ĐỨC PHẬT NŨNG NỊU VỚI NGÀI | Vi Diệu Pháp*Kính chúc quý thiện nam tín nữ cùng gia quyên thân tâm thường an lạc, sức khỏe trường viễn và hạnh phúc. Nam mô a di đà Phật.
*BẤM SUBSCRIBE (ĐĂNG KÍ) KÊNH để đón xem nhiều bài pháp mới nhất để nuôi dưỡng thân tâm của mình nhé.
*Phật Pháp vô biên nhưng nếu không hành trì không học hỏi sẽ mãi mãi là vô biên, cũng như muốn hết bệnh mà không uống thuốc chỉ ngồi đọc ĐƠN THUỐC mãi thì sẽ vĩnh viễn ko bao giờ hết bệnh.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

One Reply to “CON TRAI ĐỨC PHẬT NŨNG NỊU VỚI NGÀI | Vi Diệu Pháp”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *