3 Replies to “Cơn sốt bất động sản tại thành phố Thanh Hóa”

  1. tớ cũng kiếm được một ít kha khá cũng hợp lý thôi phục vốn lâu rồi nhà nước và nhân dân cùng có lời mà. ..tôi yêu Việt nam yêu quê huong sứ Thanh anh hùng. ..

  2. Mình thấy có đơn vị phân phối bất động sản Vinhomes Thanh này là chuẩn nhất. Vinhomesthanhhoa.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *