13 Replies to “Cloud ♥️👍 sky . bamboo straws . mây ♥️🙏 trời và ống hút tre”

  1. Да, с интересом посмотрел и послушал))

  2. Интересное видео, столько всего интересного показал, самое главное хорошие мастера и очень работящие

  3. video của bạn rất đẹp hay kỹ thuật lắm những ống tre 5 ; video sắc nét lắm xin hỏi bạn quay bằng máy quay gì vậy mách tôi xem mua với nhé : bạn nhớ quay lại chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *