34 Replies to “Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi (Remix) – Hồ Quang Hiếu”

  1. mình yêu 1 người, cô ấy cũng yêu mình chân thành. nhưng kết thúc thì kg thể sống với nhau được. âu cũng là duyên nợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *