Chung tay bảo vệ rừng ngập mặn Đồng Rui, Tiên Yên | QTVNhận thức rừng ngập mặn là “bức tường xanh” vững chắc có tác dụng rất lớn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, trong những năm qua, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên đã triển khai nhiều biện pháp để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *