22 Replies to “chức năng APLD của chiếc đài SHARP 777”

  1. Like 81+favoritado,excelente video a frase  do dia 29/08/19- Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que
    não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre.

  2. Chiếc đài này cổ quá ngờ nhưng mà vẫn còn xài ok bạn chia sẻ hay quá chúc bạn sớm thành công nhiều hơn nữa nhé Cảm ơn bạn rất là nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *