Chính quyền và người dân cùng bắt tay xây dựng thương hiệu cho làng cổ | Văn hóa du lịchChính quyền và người dân cùng chung tay gìn giữ và bảo vệ di tích kiến trúc làng cổ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề, đồng thời biết…

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *