18 Replies to “Chia sẻ dữ liệu giữa 2 máy tính qua mạng LAN”

  1. Em không hiểu sao sau khi đã làm đúng tất cả các bước thì nó vẫn ra không được. Nó cứ ra You do not have permission to access

  2. Bật hết các công đoạn từ WorkGroup và internet sharing rồi. Mà Em kết nối 3 máy với nhau nhưng vẫn không hiển thị được là vì sao vậy anh?

    1 máy thấy được 2 máy kia nhưng Window cannot access…..Và 2 máy kia không thấy gì cả.
    Và đã chuyenr chế độ Police sang private luôn. đã Share tệp tin đúng cách everyone

    Anh giúp em với

  3. Mình muốn hỏi là cái biểu tượng wifi có cái máy tính với cái dây là như thế nào ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *