13 Replies to “Chia sẻ dòng kei ám hoà bình 500k/1kei và kết quả tốt của việc trồng lan vào giá thể mới.0835072666”

  1. A có thể mua hộ nấm chi cô đạt ma phun ko và hai lọ kích ky j đỏ và một xanh sdt 0936184574 thành a mua hộ nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *