11 Replies to “Chia Sẽ Cách Làm Thẻo Câu Cá Sác Hiệu Quả ( Thẻo 5 )”

  1. Chia sẻ rất hữu ích bạn hiền, cùng đồng hành nha bạn hiền

  2. Cách hướng dẫn rõ ràng. Lần sau em nên dùng dây màu lớn hơn để mọi người thấy rõ hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *