11 Replies to “Chia sẻ các liệu trình về trồng lan và phân bón dành cho lan rất tốt và hiệu quả.0835072666”

  1. Để phòng chống bệnh tật thì ngay từ đầu chúng ta phải có giá thể thật sạch, không mang mầm bệnh. Trong đó sử dụng Trichoderma và Pseudonomas là tối ưu.

  2. Bạn làm video giới thiệu các đặc điểm nhận biết thân lá của cây mắt đỏ đông lai cánh bầu đại cho các ae xem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *