23 Replies to “Chị Simmy _ Thiết kế trang phục cho chị Simmy”

 1. Супер👍👍👍👍👍🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🐰🐰👈👭👈👑👈👍👍👍👍👍👍👍👍👍😘😘

 2. Hello❣️👋Nice to meet you❣️🥺
  ⭐💯💯💯⭐

  💯⭐💯💯⭐

  ⭐⭐💯💯⭐

  ⭐⭐💯💯⭐

  ⭐⭐💯💯⭐

  ⭐⭐💯💯⭐

  ⭐⭐⭐⭐⭐

  ⭐💯💯💯⭐

  💯💯⭐💯💯

  💯💯⭐💯💯

  💯💯⭐💯💯

  💯💯⭐💯💯

  ⭐💯💯💯⭐

  ⭐⭐⭐⭐⭐

  ⭐💯💯💯⭐

  💯💯⭐💯💯

  💯💯⭐💯💯

  💯💯⭐💯💯

  💯💯⭐💯💯

  ⭐💯💯💯⭐

  ⭐⭐⭐⭐👍

 3. Em tên khải hân em cảm ơn chị à mà chị ơi em lần đầu tiên được một youtube trả lời câu hỏi mà em nói luôn cho em hỏi chị lớp mấy rồi em lớp 3 rồi

 4. САЛОМ.МАХТОБАК✋✋✋✋💟💟💟💟💟💟🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🐰🐰👈👭👈🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉💛💛💛💛💛💛💛КЛАСС👍👍👍👍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘👍👍👍👍👍🐰🐰👭👭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *