One Reply to “Chèn và làm mờ ảnh trong Powerpoint 2016. Picture Transparent.”

  1. cảm ơn cháu, bà sống gần 60 nồi bánh chưng bà chưa thấy thằng nào câm như cháu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *