CHẠY ĐI CHỜ CHI – tập 1 được quay ở nơi này! Ho Chi Minh City Fine Art Museum !Đây chính là ngôi nhà của CHÚ HOẢ – nơi chứa đựng sự tích “CON MA NHÀ HỌ HỨA” !
Sau Giải phóng , Nhà nước đã sử dụng nơi đây làm Bảo tàng Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *