19 Replies to “Chất trồng lan đơn giản mà lại hiệu quả cho những dòng huyết long kẻ đỏ và dòng đột biến.0835072666”

  1. Trình cho mình hỏi ,cây còn đang đi ngọn bây giờ nhổ ra khỏi gia thể gỗ chồng lại giá thể mới dc ko trình,nếu nhổ ra có sợ bị chôṭ cây ko ,thanhs

  2. Fân dê nó có nhiều sên con lắm bạn a,mình chồng ko để y bên dưới giá thể có nhiều sên con nó chén hết rê non

  3. Nghe chú nói mà anh thấy phấn khích cái dòng huyết long rồi đấy. Nghe lạ quá, không biết hoa đẹp không nhỉ

  4. Cháu hãy cho biết thêm chi tiết cu thể 10kg châu hun thì phải dùng bao nhiêu phan de phân lân và so dua chú rất thích cách làm của cháu xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *