36 Replies to “Chào Bé Lê Văn Đạt DJ | Vinahouse 2019 Nhạc DJ Quẩy Tung Chảo”

  1. nhạc hây quá 👏👏😊😂👞👟🏢🏡🏠⏰👍✋👌😊❤😊❤😊😊😊❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  2. Chào bé lê văn đạt em còn làm ở đó không ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta chào bé Quỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *