Cây Nghiến | Cây Trai | Tàn Tích Của Lâm Tặc Nơi Rừng XanhHôm nay có dịp vào rừng hái thuốc, nên quay video này làm kỉ niệm..
Giới thiệu với các bạn về nhưng cây gỗ quý trong rừng..
Nay đã mai một dần đi…

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

11 thoughts on “Cây Nghiến | Cây Trai | Tàn Tích Của Lâm Tặc Nơi Rừng Xanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *