11 Replies to “Cây Nghiến | Cây Trai | Tàn Tích Của Lâm Tặc Nơi Rừng Xanh”

  1. Có đoạn nào lấy được về làm thớt đi bạn ơi bán cũng được đó, bạn ơi chỉ giúp cho mình biết cách phân biệt các loại gỗ được không ạ?

  2. Ôi gỗ quý chặt hết còn gì nữa đâu mà rừng mới rú chặt hết rồi còn đâu mà sinh thái rừng đầu nguồn hả bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *