18 Replies to “Cây Dổi | Trồng Cây Dổi | Kĩ Thuật Trồng Rừng”

  1. Trồng cây dổi Đây là cây dổi mình trồng được hơn một năm, các bác xem xét, nhận xét và cho ý kiến nhé..

  2. Cac a/c cho em hoi cay nay trong nhiệt độ tam bao nhieu la hop khi hậu vậy…tai em muon trông ma so k co trái

  3. Amazing!!!🌷🌸🌷Thank you for sharing!!!🌷🌸🌷Have a magical week!!!🌷🌸🌷Much Love❤️❤️❤️.Ivana

  4. dùng phương pháp ghép đi em. sẽ mau cho hạt và đồng đều cây nào cũng cho hạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *