10 Replies to “Cây cỏ thức ăn cu gáy sung và trị đường ruột bị tiêu chảy”

  1. ở Bắc gọi là cây lạc tiên chỗ mình cũng nhiều nhưng đến lúc có quả người ta đi lấy về phơi khô làm thuốc bán cho người ta thu mua

  2. Cu bị đi phân lỏng lâu rùi cho ăn hết không a… chỉ cho em cách chữa trị đi.em cảm ơn nhiều..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *