37 Replies to “Cậu Bé Thông Minh – Phim Cổ Tích Việt Nam”

  1. Thông minh là một món quà của Trời đất. 🙂 Nhân tài ko bh thiếu, chúng ta cần nhiều những tài năng trẻ ntn để phát triển đất nước rực rỡ.
    Lính Đại Việt ngày trc đào tạo bài bản thật. Thể lực khoẻ kinh khủng :))) chạy bo vs ngựa suốt quãnh dài, quan cưỡi ngựa đi có một tí đã thở bằng tai :))))
    Thế thì giặc khựa chưa BH có tuỗi.

  2. 😅😅😅😅😅😅😅😅😆😅😆😅😆🐷🐖🐷🐖🐷🐖🐷🐖🐖🐷😎😎😎😎😘😎😊🙂😋😎😊🙂😙☺😐😶😶😏😣😥😥😇🤗🙂☺😚😐😉😊😎😎😍😘😗😆😅😄😂😀🚶🚮🚰

  3. Ngày xưa thời phong kiến giữ đc đất nước vì biết trọng dụng nhân tài. còn ngày nay chế độ độc tài để mất nước vì Trọng dụng toàn bọn bất tài

  4. Mông Bác Cứ Thanh Thảm Nơi Chín Suối. Những nỗ Lực của Bác Giờ Đã Để Lại Cho Đời Sao Rất Nhiều Ý Nghĩa

  5. Có j sai sai. Đầu phim đã hát câu hát giải đố trong câu hỏi của sứ thần rồi còn j bí mật nữa.lúc sứ thần đưa câu hỏi làm sao xỏ sợi chỉ qua con ốc thì mọi ng đã bik đáp an trc khi gặp cậu bé rồi hay j nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *