20 Replies to “Cắt may BỘ ĐỒ LỬNG mặc nhà, QUẦN ĐÙI, ÁO RÁP ĐÔ DÚN. ĐAM MÊ MAY VA HANA NGUYÊN.”

  1. Em không hiểu tại chị không dạy đo như thế nào em không hiểu tai gì em chưa biết đo và may

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *