cài đặt ip tĩnh cho modem tp link khác phục lỗi chấm than khi cắm modemcài đặt ip tĩnh cho modem tp link khác phục lỗi chấm than khi cắm modem.
nhiều khi các bạn di chuyển đi 1 khu vực khác và cắm modem của mình vào mạng ở đó, bị lỗi chấm than và không thể sử dụng được đó là do lỗi ip của modem bị trùng với cục modem tổng hoặc một máy nào đó trong mạng lan nên k thể dùng.
sau đây là cách để các bạn khác phục lỗi đó.
video liên quan.

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

3 Replies to “cài đặt ip tĩnh cho modem tp link khác phục lỗi chấm than khi cắm modem”

  1. Có ai từng đặt lộn số 2 cái
    RTS Threshold và Fragmentation Threshold
    Để tăng tốc độ mạng Chưa 😂. Đặt xong ko thấy sóng wifi đâu lại phải reset lại
    Đặt đúng là RTS Threshold phải lớn hơn hoặc bằng Fragmentation Threshold

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *