One Reply to “Cách Xử Lý Lan Rừng Trước Khi Trồng| Hỏa Hoàng Cam| Mười Trí ORC”

  1. Mọi người nhớ cắt rễ và lá hư trc khi ngâm sử lý nhé! Mình quên trình bày nên mn thông cảm!!!!×_×

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *