3 Replies to “Cách trồng và chăm sóc hoa lan bầu rượu rừng”

  1. Tôi trồng mần lên cao 20 cm sau đó thối ở chân mầm gãy mầm là do ng nhân gì bận có biết mách cho tôi mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *