Cách trồng và chăm sóc đai châu. Nghinh xuân. Ngọc điểm.Nếu không có thuốc thái bà con hãy làm theo cách này: khi mới mua về, cắt sửa chổ nào thì bôi vôi hoặc thuốc Daconil vào đó, hoặc pha thuốc nhúng hoặc phun ướt toàn bộ, treo lên cho liền sẹo. Pha ANTONIC 1/500 + B1 1/1000 tướ ngày đầu ướt đẫm. Tiếp theo, cứ 2 lần/tuần, pha 30-10-10 hoặc 20-20-20 với ROOTPLEX (hoặc KELPACK, là 2 loại chất kích thích sinh trưởng rất tốt cho ươm cây) 1/4 liều, bón luôn. 2 tuần sau đã thấy nhú rễ, khi rễ nhú dài độ 1 cm là cây sẽ phát triển đều.Sau đó, chỉ dùng ROOTPLEX hoặc B1 2-3 tuần/lần vào phân.,
Nên để cây tránh nắng, không được tưới ướt mà chỉ phun sương cho lấm tấm nước bám lên thôi, bón phân cũng vậy, và chỉ ở mặt dưới lá.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *