5 Replies to “CÁCH TRỒNG PHÔI ỔI RỪNG BONSAI ĐƠN GIẢN”

  1. Ổi không nên trồng vào cát ,cát chỉ ủ thời gian ngắn tạo rể thì được chứ trồng nâu dễ lụi Đi và chết dóc vào thân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *