13 Replies to “Cách trồng lan rừng không giá thể, không giống ai vẫn cho hoa đẹp mê hồn”

  1. Cái hoa nay o nhà mình cũng có mình cho nó bám vào cây dừa nó vẫn ra rất nhiều bông y như vậy

  2. Loại trồng như vậy chỉ phù hợp voi các dòng rễ gió chứ các loại rễ chùm như vậy thì sang năm thứ ba lan sẽ không đẻ con được vì phần rễ sẽ bít hết mắt ngủ nhé mọi người

  3. Bạn vẫn còn dấu nghề, không nói rõ cho anh,em biết bạn đã tuoi phân gì ? Không có thức an làm sao nó tuoi tốt như thế ???

  4. Mình xưa giờ ko chơi chất kích thích hay hoá chất nhé bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *