CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP ĐƯỜNGfacebook:

1. Hướng dẫn các bạn biết về cách bố trí tim trục định vị công trình
2. Hướng dẫn các bạn biết về cách xữ lý số liệu đo đạc
3.Tiếp nhận bản vẽ từ CĐT và quy đổi về hệ tọa độ công trình
4.Cách sử dụng các loại máy toàn đạc
5.Đo địa hình tính khối lượng san lấp
6.Các phần mềm miển phí tính toán san lấp
7. Vẽ trắc dọc , ngang tuyến
8. thiết kế đường
………………và một số thủ thuật khác……..
Face :

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

2 Replies to “CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP ĐƯỜNG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *