29 Replies to “Cách tạo tài khoản Apple ID trên iphone 4 không cần thẻ vía phần 1”

  1. Anh ơi em tạo cái id Apple nó kêu xác nhận mã gửi về email em nhập đúng rồi nhưng nó xứ hiện là chúng tôi gặp phải sự cố vui lòng thử lại sau thì làm như nào để lập đc ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *