Cách làm Tế Công hạ thế dưới cây tùng, điêu khắc dương 9Từ một khúc gỗ nhặt được và tôi đã tạo một tác phẩm của ông tế công đang hạ thế để làm phúc cho bách tính, xin chân thành cảm ơn

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

42 thoughts on “Cách làm Tế Công hạ thế dưới cây tùng, điêu khắc dương 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *