22 Replies to “CÁCH LÀM POWERPOINT TRÊN ĐIỆN THOẠI (Powerpoint instruction on smartphone)”

  1. Tại sao mình nhấn đúp thấy con trỏ rồi mà bàn phím k hiện lên, làm thế nào để gọi bàn phím vậy

  2. Ad ơi cho em hỏi nếu chia sẻ cho máy tính thì máy tính có đọc dc bài trình chiếu của mih làm trên điện thoại ko

  3. Cho mình hỏi là gửi qua email r và khi vào email bằng điện thoại để xem lại lại hiện lên là bản word vậy nếu vào bằng máy tính thì có hiện file pptx k ah? Có trình chiếu đc bình thường k?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *