2 Replies to “Cách gõ phân số trong PowerPoint 2010”

  1. Làm thế nào để đổi màu chữ sau khi gõ phân số hay các dấu phép tính trong powerpoint vậy bạn Bùi Nhưỡng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *