7 Replies to “Cách gõ công thức toán học trong Word 2010”

  1. cho tôi hỏi, lúc tôi vào phần insert và chọn equation rồi nhưng nó lại không hiện lên bảng TYPE EQUATION HERE. làm ơn giải thích giúp tôi với!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *