7 Replies to “Cách đọc truyện offline trên watpad”

  1. Bạn vào truyện mình đang đọc -> chọn biểu tượng Aa -> chọn thiết lập -> chế độ đọc là xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *