36 Replies to “Cách cắt ảnh PNG đơn giản bằng Photoshop Online”

  1. Bạn quay cách chỉ des phông nền trắng rồi viết chữ đen lên được hăm? Giúp mình với :">

  2. Bạn ơi làm thế nào để xuất hiện cái biểu tượng màu vàng có điểm đỏ khi cắt hình ảnh như của bạn?
    Mình chọn viền cắt toàn bị lệch thôi

  3. Đù má để ý kĩ thì chị này chỉ cho ae thiếu 1 bước -_- Sau khi delete thì ấn vào Edit ở góc trên cùng –> Deselect all hoặc ấn Ctrl D xong mới dùng tẩy để tẩy phần thừa đc -_- Chị này troll nhau đấy :v

  4. bạn ơi mình nối đường cắt nhưng nối sai muốn xóa đi đường vừa nối thì làm sao, nó không có nút như undo à?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *