20 Replies to “Các Tình Huống MẤT QUẦN Của Các Thành Viên Running Man”

  1. Bản Hàn thì Sú, Châu Chấu, Mực bị tuột quần 😂😂😂
    Bản Việt thì Trấn Xìn bị Kelvin Khánh lột quần 😂😂😂
    Cười đại tiện với mấy ổng 😂😂😂

  2. Cười ná thở 😂😂😂 Chú Châu chấu với Hưu Cao cổ thường là nạn nhân của vụ này 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *