13 Replies to “Các bước lắp đặt máy giặt lồng ngang – Cách nối mát cho máy giặt”

  1. Nhà e mực nước thấp ngang bằng với máy giặt , cho hỏi mọi người trong máy giặt có bơm hút nước để cấp vào máy k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *