One Reply to “Brazil khước từ hỗ trợ của G7 giúp chống cháy rừng Amazon”

  1. Nhìn lại Việt Nam thì thấy nhục vô cùng! Việt Nam ta thường tìm mọi ngóc ngách thiệt hại thiên tai để mà đi ăn xin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *