Bơi Xuồng Thả Lú Dây Dính Quá Trời Cua Biển Trong Rừng ĐướcRừng đước được trồng để bảo vệ chống biến đổi khí hậu của người dân vùng ngập mặn. Bên canh đó người dân kết hợp vừa nuôi cua sinh thái trong rừng đước nên rất thích hợp với môi trường thiên nhiên cho cua biển phát triển. Đem lại thu nhập không nhỏ cho người dân sinh sống nơi đây.
Mangroves are planted to protect against climate change of people in the mangrove areas. In addition to that, the people combine to raise ecological crabs in mangrove forests so it is very suitable for the natural environment for the development of sea crabs. Giving no small income for people living here

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://marishka-moi.com/category/kinh-doanh/

5 Replies to “Bơi Xuồng Thả Lú Dây Dính Quá Trời Cua Biển Trong Rừng Đước”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *