8 Replies to “Bỏ đánh số trang đầu trong word 2007, 2010, 2013, 2016”

  1. giúp tui với! tui xài win 7, tui muốn ngắt kết nối internet để nó hiện dấu chấm than ! nhưng không ngắt cái network 2 thì phải làm sao vậy. PC____network 2____X_____iternet.  như vậy đó. mong bạn sớm trã lời cám ơn rất nhiều…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *