Bình Trị Thiên Khói Lửa – Thành Chung singer- nhạc ĐỏAi đã từng qua dải đất Bình Trị Thiên vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, hẳn khó quên một bài hát viết về cuộc chiến đấu gian khổ, quyết liệt của quân và dân Bình Trị Thiên để bảo vệ mảnh đất thân yêu của mình; đó là bài hát Bình trị Thiên khói lửa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://marishka-moi.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *