27 Replies to “Bình Sơn Xịt Dưới Nước Rất Đẹp/Spray Paint Underwater”

  1. Bình Sơn Xịt Dưới Nước Rất Đẹp tuyệt vời. Đập bể nút đỏ cho bạn rồi, sang chơi thăm quan nha bạn

  2. Chắc là anh đang chuẩn bị cho thí nghiệm mới hả anh. Đợi mấy ngày rồi chưa thấy video mới của anh

  3. Bạn có nhiều video làm thí nghiệm thú vị quá… Thí nghiệm Lấy bình xịt sơn trong nước này đẹp quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *