33 Replies to “Bình luận Fun | Cười vỡ bụng với loạt Penalty của các cầu thủ nhí hay nhất quả đất”

  1. Xem mấy em đá nhớ lúc mình hồi còn nhỏ quá. Hồi nhỏ đá hay và háu thắng lắm, chỉ muốn tìm lại cảm giác của ngày xưa.

  2. chín nói hay và hài lắm 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *