BIỂU DIỄN VẬT THỂ [VẼ KỸ THUẬT – ĐỒ HỌA KỸ THUẬT – ENGINEERING DRAWING]#vekythuat2019 #dohoakythuat #engineeringdrawing #bieudienvatthe
Nội dung video BIỂU DIỄN VẬT THỂ:
Cho 2 hình chiếu thẳng góc của 1 vật thê
Yêu cầu:
1. Vẽ hình chiếu thứ ba
2. Vẽ hình chiếu đứng kết hợp hình cắt đứng
3. Vẽ hình chiếu cạnh kết hợp hình cắt cạnh
4. Vẽ hình cắt trục đo

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://marishka-moi.com/category/giai-tri/

3 Replies to “BIỂU DIỄN VẬT THỂ [VẼ KỸ THUẬT – ĐỒ HỌA KỸ THUẬT – ENGINEERING DRAWING]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *