41 Replies to “Biển Khai Long Cà Mau”

  1. cảnh quay rất đẹp trông giống như một nơi tuyệt vời để tham quan và khám phá thưởng thức xem đầy đủ

  2. Here to follow your Vvlog upload. Its a pretty place. Have the best sunday and a happy coming week

  3. Biển khai long cà mau nhìn đẹp quá , được đứng trên cầu chụp hình ngắm cảnh thật là niềm ao ước của nhiều người ,trong đó có em , muốn đến cà mau chuyến , mà nghe nói cà mau xa lắm , ở cuối cùng bản đồ Việt Nam , nên ngại không đi được 😁👍🌹🌹🌹

  4. chua di vì xa h dc xem ủi đẹp thật ung hộ bạn rảnh thì kết nối với mình nhé 🔔👍

  5. Tôi cũng yêu biển, tôi nhớ biển, nhớ cái hồi cùng những đứa bạn đánh bóng chuyền rồi cùng nhau lăn ùm xuống biển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *