6 Replies to “BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ THÂN HÌNH NHƯ 1 VỊ THẦN ft. YVAN & Rikki| Đấu Đũa”

  1. 😂😂😂😂😂
    Official announcement là sau buổi này c đã về Bỉ & ngày nao cũng đi tập đều, taking my revenge next time!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *