Bệnh viện Thanh Nhàn trả lời về vụ quên dụng cụ trong cơ thể bệnh nhân | VTC14VTC14 | BỆNH VIỆN THANH NHÀN TRẢ LỜI VỀ VỤ QUÊN DỤNG CỤ TRONG CƠ THỂ BỆNH NHÂN
Liên quan đến việc ngày 17/9, Bệnh viện Thanh Nhàn nhận được ý kiến phản ánh về việc Bệnh viện này để quên dụng cụ y tế trong người bệnh nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Vũ Thành Chung ngày 20/9 khẳng định, trường hợp này không phải là việc để quên dụng cụ y tế trong người bệnh nhân mà bệnh viện thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế.

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/lam-dep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *